Hoidamme ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien talvihoitoa sekä kunnossa- ja puhtaanapitotöitä. Asennamme ja korjaamme liikenteen ohjauslaitteita. Saneeraamme ja pidämme kunnossa viemäriverkostoa. Ylläpitoyksikkö tekee kesäaikana myös rakennustöitä. Keskitymme pääasiassa viimeistelytöihin kuten laatoituksiin, kiveyksiin ja pihatöihin. Tarjoamme myös koneitamme tuntihinnalla töihin. Käytössämme on: pyöräkuormaajia, kuorma-autoja, imulakaisukoneita, tiehöyliä, nostinauto, viemäriauto, ajoratamaalauskone, parkkipaikkamaalauskone sekä höyrykehittimiä.

Talvikunnossapito

 • Auraus
 • Polanteen poisto
 • Lumen poisto ja siirto
 • Liukkauden torjunta ja pölynsidonta
 • Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto

Kesäkunnossapito

 • Asfalttipäällysteiden paikkaus ja asfaltointi
 • Sorapäällysteiden väylien hoito
 • Siltarakenteiden hoito

Muut rakenteet, varusteet ja laitteet

 • Liikenteenohjauslaitteiden ja tiemerkintöjen hoito
 • Rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden hoito
 • Kuivatusjärjestelmien hoito

Puhtaanapito

 • Katu- ja piha-alueiden puhtaanapito
 • Erilaiset puhdistustyöt
 • Sadevesikaivojen tyhjennys