Kunnossapidon tavoitteena on tehdä teiden ja alueiden käytöstä sujuvaa ja turvallista sekä ehkäistä onnettomuuksia. Samalla parannetaan teiden ja alueiden esteettömyyttä. Kunnossapidon suunnittelussa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja alueiden viihtyisyys.

Kesäkunnossapitoon kuuluu muun muassa katualueiden puhtaanapito, päällystevaurioiden ja tiemerkintöjen korjaaminen, teiden kunnossapito sekä rakenteiden ja kalusteiden korjaus ja huolto.

Hoidamme valtion, kuntien sekä yksityisten maanomistajien ja tieosuuskuntien teiden, katujen, puistojen, torialueiden ja piha-alueiden kunnossapitoa. Kunnossapidon suunnittelussa huomioimme mm. alueen käyttötarkoituksen, käyttäjämäärät, laatuvaatimukset ja tarvittavan kaluston. Sopimuksiin kirjataan laatuvaatimukset, joiden mukaan teemme suunnitelman kunnossapidosta.

Tilaa meiltä asiantunteva apu kesäkunnossapitoon!

Ota yhteyttä:

kuntec@kuntec.fi
02 262 4660 (vaihde)

Pyydä tarjous!