Teollisuusrakentaminen

Tutustu Kuntecin toteuttamiin kaupunki-, pohja-, väylä-, teollisuus-, energiainfra- ja ympäristörakentamisen urakoihin.

Tämän teki Kuntec

Enemmän kaasua Turusta

Biokaasumarkkinan kehittäminen ja tuotannon kasvattaminen ovat keskeinen osa energiayhtiö Gasumin strategiaa. Kuntec on mukana Gasumin Turun biokaasulaitoksen perusparannus- ja laajennushankkeessa. Kuntec on vastannut perusparannushankkeen maanrakennus – ja perustusurakoista sekä rakennusurakoista.

Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennushankkeeseen kuuluu laitoksen modernisointi, biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetin laajentaminen sekä biokaasun jalostus ja nesteyttäminen sekä osin paineistaminen. Vuoden 2019 aikana valmistuu Turun biokaasulaitoksen laajennus, joka kasvattaa huomattavasti biokaasun tuotantokapasiteettia. Laitos pystyy käsittelemään laajennuksen jälkeen 40% enemmän eli yhteensä noin 110 000 tonnia biomassoja vuodessa. Biokaasulaitoksessa tuotettu biokaasu soveltuu liikenne- ja teollisuuskäyttöön.

Tärkeä projekti Turun seudulle

Gasumin Turun biokaasulaitoksen modernisointi- ja laajennusprojekti parantaa laitoksen toimintoja. Laajennuksen tavoitteena on vastata markkinatilanteeseen lisäämällä biohajoavan massan käsittelykapasiteettia, tehostaa ravinteiden talteenottoa ja hyötykäyttöä.

Keskeisimmät investoinnit laitoksella ovat biojätteen vastaanotto- ja esikäsittelylinjaston rakentaminen, biologisen käsittelykapasiteetin lisääminen, rejektiveden tehokkaamman esikäsittelyn ja ravinteiden talteenoton toteutus sekä biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitteiston toteutus. Turun biokaasuhanke vahvistaa kotimaisen biokaasumarkkinan kasvua ja edistää raskaan liikenteen kaasumarkkinan kehittymistä. Lisäksi hanke parantaa mahdollisuuksia paikallisen liikennekaasun käyttöön Turun seudulla.

Kuntec on toiminut kohteen maanrakennus- ja perusparannusurakan ja rakennusurakoiden pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Rakennus on perinteinen, teräsrunkoinen, Paroc-seinin varustettu tuotantotila. Rakennus sisältää myös paikallaan valettavia kantavia rakenteita

”Työmaa oli monimutkainen, sillä tässä hajautetussa rakennusmallissa on ollut mukana useita aliurakoitsijoita sekä ulkomaalaisia urakoitsijoita. Tämä vaatii työnjohtajalta osaamista ja pelisilmää. Muutokset on viety hallitusti eteenpäin ja työturvallisuudesta ei ole tingitty, kertoo Gasumin hankepäällikkö Jukka Salmela.

Luotettava urakoitsija on tärkeä osa projektia

Projektinjohdon osaaminen ja kokemus ovat avainasemassa mittavassa hankkeessa. Kuntecin rooli urakoitsijana projektin alusta asti on ollut Salmelan mukaan tärkeä. “Projekti on edennyt hyvin, vaikka työmaa on monimutkainen. Kuntecilla on ammattimainen ote ja osaavat ihmiset. Kuntec on ollut joustava ja hallinnut hankkeen erinomaisesti”, kertoo Salmela.

GASUM

Gasum on pohjoismainen energia-alan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com

 

Tutustu toteuttamiimme urakoihin

 

Sivukartta