Teollisuusrakentaminen

Tutustu Kuntecin toteuttamiin kaupunki-, pohja-, väylä-, teollisuus-, energiainfra- ja ympäristörakentamisen urakoihin.

Tämän teki Kuntec

Teollisuusaluekin voi olla nätti

Kuntec hoitaa, huoltaa ja kunnostaa Nesteen Naantalin jalostamon tie- ja ulkoalueet. Vuonna 2014 alkanut yhteistyö on ollut puolin ja toisin erittäin antoisaa ja hyvällä tasolla.

Kuntecin toimittamana Naantalin jalostamon ulkoalueista vastaa ammattitasoinen miehitys, joka on paikalla vuorokauden ympäri. Miehityksen vastuulla on teiden ja piha-alueiden kunnostus sekä tieverkoston toimivuuden varmistaminen. Talvella pääasialliset tehtävät ovat aurauksia sekä hiekotuksia ja keväällä vuorossa on hiekoitushiekan poisto. Lähempänä kesää siirrytään muiden ulkoalueiden, kuten nurmien, istutusten ja puuston hoitoon.

Alueen siisteys tärkeää turvallisuudelle

Yli 300 hehtaaria käsittävällä teollisuusalueella on myös paljon puistoalueita, jotka sisältävät runsaasti puustoa, nurmea ja pienkasvustoa. Kuntec vastaa puistoalueiden kunnosta ja ulkonäöstä. Mahdolliset puiden kaatumiset ja oksien katkeilut eivät myöskään saa aiheuttaa vaaratilanteita tai asettaa esteitä liikenteelle.

– Teiden ja kulkuväylien jatkuva kunnossapito on erittäin tärkeää, sillä alueella on täysi toiminta käynnissä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Kyseessä olevan teollisuudenhaaran johdosta on alueella oltava muun muassa oma palokuntansa, jonka puolestaan on päästävä mahdollisten hälytysten sattuessa liikkumaan alueella nopeasti ja vaivatta, kertoo Nesteen purchasing specialist Ilkka Koski.

Alueiden tulee tulee olla hoidettuna sekä palvella turvallisesti tuotantolaitoksen tarpeita ja liikennettä . Lisäksi alueella on piha-alueita, suuria nurmikenttiä ja yhtiön edustuskäytössä olevia rakennuksia, joiden ympäristöt ja edustat niin ikään kuuluvat kunnossa pidettävien listalle. Tämän lisäksi Kuntec on tehnyt alueella runsaasti erilaisten liikennemerkkien ja opastetaulujen pystytyksiä.

Ylläpitoa ja pienurakoita

Tavanomaisten maisematöiden lisäksi työt ovat laajentuneet erilaisiin pienurakoihin, kuten uusien parkkialueiden rakentamiseen sekä vanhojen parkkipaikkojen kunnostamiseen. Tulevaisuudessa Kuntec pystyy toteuttamaan kooltaan vastaavia pienurakoita maanrakennuksen saralla. Tämän kaltaisia toteutuksia saattavat esimerkiksi olla uuden palovesilinjan rakentaminen ja muut kaivantoja vaativat projektit. Näissä urakoissa kyseessä on yleensä avaimet käteen -tyyppinen ratkaisu, eli kertaluontoinen, määräaikaan mennessä valmistuva työsuorite.

Pienurakoiden ja ulkoalueiden lisäksi Kuntec on toteuttanut huoltoseisokin aikana erilaisia betonitöitä, kuten pumpunperustusten rakentamista. Huoltoseisokin aikana jalostamon prosessiyksiköt ajetaan alas, laitteet puhdistetaan ja huolletaan, ja tarvittavat osat uusitaan. Seisokkien aikaan suoritetaan myös niin kutsuttu tehostettu puhdistuspalvelu, joka tarkoittaa muun muassa roskien keräämistä ja muuta kiinteistöhuoltoa. Vaikka jätehuolto ei olekaan Kuntecin heiniä, on alueen puhtaanapito Kuntecin harteilla. Kunnossapidon tärkeydestä seisokkeissa kertoo jo pelkästään se, että alueella liikkuu päivittäin yli kaksituhatta ihmistä.

Yhteistyö on ollut käynnissä vuodesta 2014 ja jatkuu edelleen ulkoalueiden osalta. osalta toistaiseksi voimassa olevana. Muut projektit tehdään erillisten kilpailutusten kautta.

– Ennen vuotta 2014 systeemi oli suhteellisen samankaltainen, mutta yhteistyökuvion jälkeen Neste on saanut muun muassa ammattitaitoisen talvikunnossapidon ja tienhoidon, Koski kiittelee.

Kuntec on saanut kiitosta myös esimerkiksi tehokkaasta kalustosta ja sen toimivuudesta sekä henkilöstön ammattitaidosta. Myös pihapuolella osaamisen ammattimaisuus on korostunut. Kiitosta on saanut etenkin henkilöstö, josta näkee, ettei paikalle ole tultu vain jonkin asteista sesonkia varten, vaan osaaminen on jatkuvaa ja ympärivuotista. Ja kun ammattitaito yhdistetään tehokkaaseen kalustoon, on lopputulos arvatenkin kiitettävää tasoa.

Voidaankin oikeastaan sanoa, että kaikki, mikä Nesteen Naantalin jalostamon piha-alueilla ylipäätään näkyy, on Kuntecin hoitamaa ja huoltamaa. Toiminta tuotantolaitoksella on vilkasta ja yhteistyö jatkuu nykyisen sopimuksen puitteissa.

NESTE lyhyesti

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Neste auttaa asiakkaitaan pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuo uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Neste on myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Nesteen tavoitteena on olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 Neste sijoittui toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla

Nesteen jalostamo Naantalissa on Suomen ensimmäinen öljynjalostamo, se aloitti toimintansa vuonna 1957. Jalostamo sijaitsee manner-Naantalin kaakkoisosassa.

Tutustu toteuttamiimme urakoihin.

 

Sivukartta