Väylärakentaminen

Tutustu Kuntecin toteuttamiin kaupunki-, pohja-, väylä-, teollisuus-, energiainfra- ja ympäristörakentamisen urakoihin.

Tämän teki Kuntec

Turvallisempaa jalankulkua

Kaarinan Kultanummen urakassa oli kyse hyvin perinteisen alikulkutunnelin toteuttamisesta. Lähtökohtana olivat ennen kaikkea turvallisuustekijät sekä liikenteen sujuvuus.

Maantieteellisesti paikka sijaitsee Kaarinantien varrella. Tien toisella puolella sijaitsee suurehko omakotitaloalue ja jalankulku tien yli oli aikaisemmin pelkän suojatien varassa. Kyseisessä kohdassa tietä vallitsee pitkä suora, missä ajoneuvojen vauhdit saattavat kohota melkoisiksi. Tiellä kulkee myös paljon raskasta liikennettä, joka teki ylityskohdasta entistäkin vaarallisemman. Näin ollen nähtiin tarpeelliseksi siirtää jalankulku tien alle.

Perinteisellä urakalla parempi kulku

Aluksi liikenne siirrettiin kiertotielle, jonka jälkeen alikululle tehtiin avokaivanto ja tukirakenteet asennettiin ankkuroiduilla teräsponteilla. Tämän jälkeen kaivantoa syvennettiin ja hoidettiin pohjaveden alennus. Paalutuksen jälkeen paikalle rakennettiin itse silta, jonka jälkeen urakka alkoi tulla taas niin sanotusti takaisin päin kohti valmista siltarakennetta yliajettavaksi.

Perinteisissä alikulkutunneliprojekteissa halutulle alueelle tehdään siis kaivanto, joka pohjamaasta riippuen yleensä paalutetaan teräsbetonipaaluilla, joiden päälle betonin siltarakenne pystytetään. Paikalle rakennetaan muotti, johon silta valettiin. Muotit puretaan, kun betoni on kovettunut ja jäädään odottamaan betonin kuivumista. Tämän jälkeen sillan ylle tehdään vesieristeet, jonka jälkeen kaivantoa aletaan taas täyttää. Asfaltti levitetään päälle, kun kaivanto on täytetty takaisin paikalla olleeseen normaaliin maakorkeuteen. Asfaltoinnin jälkeen pystytetään siltakaiteet paikalleen ja maalataan katuun tarvittavat viivat sekä tiemerkinnät.

Säähaasteet ratkottiin ammattitaidolla

Urakka tarjosi myös jonkin verran haasteita. Olosuhteiden vuoksi tukiseinät vaativat hieman tavallista jykevämmät rakenteet. Löysä ja savinen maa asetti omat haasteensa muun muassa työjärjestykseen. Löysä maa-aines johti siihen, että kaivaminen vaati erillisen ponttiseinän rakentamisen, jonka myötä kaivanto tuettiin ensin noin 15-metrisillä ponteilla, jonka jälkeen päästiin kaivamaan. Aikataulusta jouduttiin hieman nipistämään, mikä puolestaan johti siihen, että vastassa olivat kylmemmät ilmat, mikä osaltaan tekee vesieristysten viimeistelystä haastavampaa. Kuntecin ammattitaito oli kuitenkin tässäkin projektissa omaa luokkaansa ja projekti saatiin maaliin mallikkaasti.

Urakka tehtiin työyhteenliittymänä MPV Infrarakenne Oy:n kanssa. Aliurakoitsijoina toimi Koneurakointi Heino Oy, joiden kautta tulivat paalutukset ja maanrakennuskoneet.

Alikulkutunnelin tilaamisesta jätettiin julkinen hankintailmoitus Kaarinan kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY keskuksen toimesta. Projektista käytiin normaaliin tapaan julkinen kilpailutus, johon saivat osallistua kaikki kaupalliset ja tekniset soveltavuusvaatimukset ja referenssit täyttävät toimijat. Urakointi lähti liikkeelle kesällä 2017 ja valmistui vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa. Työt sujuivat muitta mutkitta ja projekti poiki myös lisäurakkaa.

KAARINA

Kaarina on merellinen, lähes 33 000 asukkaan keskisuuri kaupunki Varsinais-Suomessa. Keskeinen sijainti ja monipuolinen luonto tekevät Kaarinasta mainion kasvupaikan niin ihmisille kuin yrityksille. Kaarina on loistanut kärkisijalla monissa eri valtakunnallisissa tutkimuksissa. Se on valittu muun muassa Suomen luovimmaksi kunnaksi, Suomen halutuimmaksi asuinpaikaksi sekä yritysilmapiiriltään ja palvelultaan Suomen parhaaksi.

Tutustu toteuttamiimme urakoihin
 
Sivukartta