Kesä­kunnossa­pito

Kunnossapidon tavoitteena on tehdä teiden ja alueiden käytöstä sujuvaa ja turvallista sekä ehkäistä onnettomuuksia. Samalla parannetaan teiden ja alueiden esteettömyyttä. Kunnossapidon suunnittelussa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja alueiden viihtyisyys.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »

Kesäkunnossapito

Tie- ja katualueiden kunnossapito

Puhtaanapito

Sorapäällysteiset väylät

Siltojen kunnossapito

Viemärit ja sadevesikaivot

Ajorata- ja parkkipaikkamerkinnät

Rakenteiden ja kalusteiden korjaus ja huolto

Liikenteenohjausvälineet

Liikennemerkkituotanto

Liputukset

Kesäkunnossapitoon kuuluu muun muassa katualueiden puhtaanapito, päällystevaurioiden ja tiemerkintöjen korjaaminen, teiden kunnossapito sekä rakenteiden ja kalusteiden korjaus ja huolto.

Hoidamme valtion, kuntien sekä yksityisten maanomistajien ja tieosuuskuntien teiden, katujen, puistojen, torialueiden ja piha-alueiden kunnossapitoa. Kunnossapidon suunnittelussa huomioimme mm. alueen käyttötarkoituksen, käyttäjämäärät, laatuvaatimukset ja tarvittavan kaluston. Sopimuksiin kirjataan laatuvaatimukset, joiden mukaan teemme suunnitelman kunnossapidosta.

Tilaa meiltä asiantunteva apu kesäkunnossapitoon!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »

Ylläpidon yhteystiedot:

kuntec@kuntec.fi

Käyntiosoite:
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku

Yleisnumero: 
02 262 4660

Rieskalähteentie 78, 
20300 Turku 

Vaihde 
02 262 4660

Toimisto 
kuntec@kuntec.fi

Olemme turkulainen infra-alan palveluyritys, joka tarjoaa viherpalveluita, rakentamis- ja ylläpitopalveluita sekä korjaamopalveluita yrityksille, kotitalouksille, taloyhtiöille, kiinteistönhuoltoyhtiöille, seuroille ja järjestöille.

Sivukartta