Tie- ja katualueiden kunnossapito

Kaikki palvelut katujen kunnossapitoon ympäri vuoden

Ammattilaiset katujen ja viheralueiden kunnossapitoon sekä viherrakentamiseen

Huolehdimme katujen kesä- ja talvikunnossapidosta. Kunnossapitomme tavoitteena on sujuva ja turvallinen teiden ja alueiden käyttö – samalla parannamme teiden ja alueiden esteettömyyttä. Huomioimme kunnossapidon suunnittelussa aina erilaiset käyttäjäryhmät ja alueiden viihtyisyyden.

Voit tehdä kanssamme jatkuvan huoltosopimuksen katujen kunnossapidosta tarpeesi mukaan. Kirjaamme sopimuksiin esimerkiksi laatuvaatimukset sekä kiireellisesti puhdistettavat alueet.

Tyytyväisiä asiakkaitamme katujen kunnossapidossa ovat muun muassa valtio, kunnat, yksityiset maan- ja kiinteistönomistajat sekä tieosuuskunnat.

Hoidamme Turun Lännen ja Etelän alueurakka-alueita.
Turun palautepalvelu ottaa vastaan palautetta kaikilta Turun alueurakka-alueilta ja välittää ne oikeille urakoitsijoille osoitteesta: https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/

Ylläpidon yhteystiedot:

kuntec@kuntec.fi
 

Myynti ja asiakkuudet:
Harri Kaunisto, toimitusjohtaja
harri.kaunisto@kuntec.fi

Käyntiosoite:
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku

TALVIKUNNOSSAPITO

AURAUS

Aurauksessa tärkeää on oikea-aikaisuus ja erilaisten tien käyttäjäryhmien huomioiminen. Seuraamme säiden vaihteluja jatkuvasti ja tarkastamme säännöllisesti alueiden kunnon.

LUMEN POISTO JA KULJETUS

Meiltä löytyy monipuolinen kalusto lumen kuljetukseen. Aurauksesta syntyneet lumikasat on tärkeää kuljettaa pois, etteivät ne vie tilaa esimerkiksi parkkeeraukselta ja muulta tien käytöltä, tuki pelastusteitä tai aiheuta vaaraa esimerkiksi taloyhtiöiden pihoissa tai teollisuusalueilla.

POLANTEIDEN POISTO

Polanteen poistaminen auttaa varmistamaan turvallisen tienkäytön. Polanteiden poisto on hieman aurausta hitaampaa, joten poisto on hyvä tehdä silloin, kun tiellä on vähän liikennettä.

LIUKKAUDEN TORJUNTA

Arvioimme hiekoitustarvetta sääennusteiden sekä jatkuvien tarkastuskäyntien ja muun reaaliaikaisen seurannan avulla. Kaduilla, jalankulkuväylillä ja pyörätieteillä liukkautta torjutaan hiekoittamalla aurauksen jälkeen.

Pääväylillä liukkautta torjutaan suolaamalla, jolloin ne pysyvät lumettomina lähes koko talvikauden. Vilkkailla teillä liukkauden torjunta on erityisen tärkeää.

Huomioithan, että myös tontin omistajilla on vastuu liukkauden torjunnasta. Kysy meiltä asiantuntija-apua esimerkiksi teiden, piha-alueiden ja teollisuusalueiden liukkauden torjuntaan.

Lue myös Turun kaupungin sivuilta tontin omistajan vastuut talvikunnossapidossa.

KESÄKUNNOSSAPITO

PUHTAANAPITO

Poistamme keväisin hiekoitushiekan, pesemme katu- ja torialueet säännöllisesti, poistamme lehdet ja roskat sekä huolehdimme, että istutukset ovat hyvässä kunnossa. Puhdistamme myös liikennemerkit, kalusteet ja suojakaiteet.

SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HOITO

Sorapäällysteiset tiet kuluvat helposti ja niihin tulee epätasaisuuksia ja kuoppia. Huolehdimme sorapäällysteisten teiden pölyntorjunnasta ja suolauksesta sekä pinnan tasoituksesta.

SILTOJEN KUNNOSSAPITO

Teemme siltojen vuositarkastuksia ja kirjaamme ylös puutteet. Korjaamme siltojen liikuntasaumat, kaiteet, kivetykset ja liikennemerkit. Hoidamme myös siltojen puhtaanapidon sekä talvikunnossapidon.

VIEMÄRIT JA SADEVESIKAIVOT

Kaivot ja viemärit täytyy pitää puhtaana hiekasta, lehdistä ja roskista, jotta ne vetävät hyvin. Ennakoiva huolto säästää yleensä merkittävästi rahaa, sillä vesivahinkojen korjaaminen on kallista.

Avaamme tukokset, teemme katujen ja yleisten alueiden kuivausta, tyhjennämme sakkapesät ja katsomme, että viemärien ja kaivojen rakenteet ovat toimintakunnossa. Hoidamme viemärien ja sadevesikaivojen huollon myös teollisuusalueilla ja huoltoasemilla.

AJORATA- JA PARKKIPAIKKAMERKINNÄT

Tiemerkintöjen tulee ilmaista samaa kuin alueella käytettävien liikennemerkkien. Tiemerkinnät on uusittava riittävän usein, jotta ne ovat selkeitä. Teemme ajorata- ja parkkipaikkamerkinnät Tiehallinnon ohjeistusten mukaan.

RAKENTEIDEN JA KALUSTEIDEN KORJAUS JA HUOLTO

Korjaamme muun muassa kalusteet, penkit, erilaiset laitteet, liikennemerkit, tilataideteokset ja pysäköintikatokset. Tyhjennämme roskikset ja pidämme rakenteet ja kalusteet puhtaana. Pidämme myös huolen, että jalkakäytävät ja laatoitukset ovat turvallisia käyttää.

LIIKENTEENOHJAUSVÄLINEIDEN KORJAUS JA HUOLTO

Hoidamme liikenteenohjausvälineiden, kuten puomien, huollon ja korjauksen.

Sivukartta