Referenssit

Tutustu Kuntecin toteuttamiin ylläpitosopimuksiin ja ympäristörakentamisen urakoihin.

Tämän teki Kuntec

Urakoimme VT9 eritasoliittymän esirakennusurakan Loimaalla

Toteutimme Varsinais-Suomen Ely-keskukselle valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän esirakennusurakan Loimaalla.

Urakkaan sisältyi kaapeli- ja laitesiirrot sekä levennettävien tieosien ja uusien ramppilinjausten pehmeiköillä vaatimat esikuormituspenkereiden rakentaminen. Urakan luovutus tapahtui toukokuussa 2018.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeen tavoitteena on turvata liikenteen toimivuus ja parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Linja-autoliikenteen parantamiseksi valtatielle suunnitellaan uudet linja-autopysäkit ja pysäkkiyhteydet. Uusilla kuivatusjärjestelyillä pyritään poistamaan alueella aiemmin esiintyneitä kuivatusongelmia.

Sivukartta