Ajankohtaista

Kuntecin ajankohtaiset uutiset, nimitykset ja tiedotteet.

Kuntecin uutiset

Kuntec jatkaa kannattavasti

Toiminta laajeni uusille liiketoiminta-alueille

Palvelukonserni Kuntec onnistui saavuttamaan miltei kokonaan asettamansa tavoitteet viime tilikaudella. Konsernin liikevaihto laski kaupungin puitesopimusten pienentyessä selvästi, mutta kannattavuus säilyi pitkän ajan tavoitetasolla.

Kuntec-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 31,9 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöistä Kuntec Oy:n liikevaihto laski ja vuoden alusta konserniin liitetyn Kauppila Oy:n (Flör) liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

– Pystyimme säilyttämään kannattavuutemme edelleen hyvällä tasolla, vaikka liikevaihtomme kaupungin kanssa tehtyjen puitesopimusten osalta pieneni huomattavasti ja perinteisillä toimialoilla kilpailutilanne on haastava, kertoo Kuntec- konsernin toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy syntyi vuonna 2012, kun Turun kaupungin Kunnallistekniikkaliikelaitos ja Viherliikelaitos yhdistyivät osakeyhtiöksi. Helmikuussa 2016 yhtiö vaihtoi nimensä Kuntec Oy:ksi. Kuntec oli toiminut aikaisemmin yhtiön markkinointinimenä. Vuoden 2016 alusta Kuntec-konserniin liitettiin Kauppila Oy, jonka Kuntec oli ostanut vuoden 2015 loppupuolella. Joulukuussa 2016 Kauppila Oy:ssä toteutettiin brändiuudistus, jonka myötä Kauppilasta tuli Flör.

Toiminta laajenee

Kuntec jatkoi tilikauden aikana toiminnan voimakasta kehittämistä, kaluston uusimista ja sen käytön tehostamista. Lisäksi yhtiö on jatkanut määrätietoista konserniyhtiöiden tunnettavuuden lisäämistä. Uuden liiketoiminta-alueen yksiköiden, sähköinfraliiketoiminta ja muut projektinjohtopalvelut, tarjonta on lisännyt konsernin palveluvalikoimaa entisestään ja luonut asiakkaille uusia mahdollisuuksia hankkia tarvitsemansa palvelut yhdeltä toimijalta.

– Yhtiön viides tilikausi oli hyvä, vaikka jäimmekin hieman tavoitteesta. Strategiamme mukaiset toimet onnistuivat hyvin, ja jatkoimme kannattavaa liiketoimintaa. Uuden liiketoiminta-alueen käynnistys viivästyi hieman usean eri asian summana ja tämä vaikutti jonkin verran tavoitteiden saavuttamiseen, sanoo Karri Knaapinen.

Kuntec-konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 219 henkilöä.

Näkymät 2017: Liikevaihto kasvuun

Kuntec-konsernin ennusteen mukaan liikevaihto kasvaa vuoden 2017 aikana uusien liiketoiminta-alueiden toiminnan päästessä täysipainoisesti liikkeelle. Myös Kauppila Oy:n liiketoiminnan ennustetaan kasvavan selvästi. Yhtiö arvioi konsernin liikevoittoprosentin pysyvän hyvällä eli vähintään toimialan keskimääräisellä tasolla.

– Näemme uudessa liiketoiminta-alueessa mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoamme huomattavasti. Suunnittelemme myös toimintamme laajentamista yrityskaupoilla, mikäli sopivia yrityksiä löytyy, sanoo Karri Knaapinen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Karri Knaapinen, Kuntec Infra, karri.knaapinen@kuntec.fi

Kuntec -konserni on Turun talousalueella toimiva palvelukonserni. Se tarjoaa palveluita viherrakentamiseen, teiden puhtaana- ja kunnossapitoon, kaupunkirakentamiseen, kaukolämpö- ja sähköverkkorakentamiseen, projektinjohtourakointiin sekä työkoneiden ja autokaluston korjaamiseen. Lisäksi konsernin palveluihin kuuluvat kukka- ja puutarhamyymäläpalvelut. Asiakkaita ovat kaupungit ja kunnat, taloyhtiöt sekä yksityiset taloudet ja yritykset. Turun kaupungin omistaman konsernin palveluksessa työskentelee noin 220 vakituista työntekijää. Lisäksi Kuntec – konserni työllistää laajaa alihankkijaverkostoa. Liikevaihto oli vuonna 2016 noin 32 miljoonaa euroa. www.kuntec.fi

 

Sivukartta