Ajankohtaista

Kuntecin ajankohtaiset uutiset, nimitykset ja tiedotteet.

Kuntecin uutiset

Kuntec toteuttaa valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän esirakennusurakan Loimaalla

Kuntec Oy on voittanut valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymän esirakennusurakan Loimaalla. Rakennustyöt aloitetaan viikolla 3.

"Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hankkeen tavoitteena on turvata liikenteen toimivuus ja parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Linja-autoliikenteen parantamiseksi valtatielle suunnitellaan uudet linja-autopysäkit ja pysäkkiyhteydet. Uusilla kuivatusjärjestelyillä pyritään poistamaan alueella aiemmin esiintyneitä kuivatusongelmia. Uusilla kaistajärjestelyillä turvataan liikenteen toimivuus myös tulevaisuudessa ja annetaan edellytykset laajentuvalle maankäytölle sekä turvataan ihmisille turvalliset ja toimivat joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet. Myös kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikkumismahdollisuuksia pyritään edistämään sekä minimoimaan lähiasutukselle aiheutuvia haittoja.

Hanke käynnistyy urakalla, jossa tehdään kaapeli- ja laitesiirrot sekä levennettävien tieosien ja uusien ramppilinjausten pehmeiköillä vaatimat esikuormituspenkereet. Esirakennusurakka valmistuu kesään mennessä ja varsinainen rakennusurakka alkaa vuonna 2019. Nykyisen sillan purkamisen ja uuden sillan rakentamisen vuoksi tuolloin rakennetaan valtatielle työnaikainen kiertoliittymä." tiedottaa ELY-Keskus nettisivuillaan aiheesta. 

Sivukartta