Ajankohtaista

Kuntecin ajankohtaiset uutiset, nimitykset ja tiedotteet.

Kuntecin uutiset

Olemme voittaneen Maantien 185 Pernon ja Ihalan välin eritasoliittymien rakennusurakan

Urakka alkaa lokakuun lopussa 2019 ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Urakan arvo on n. 4,6 Miljoonaa euroa.

Olemme voittaneet syksyllä järjestetyn urakkatarjouskilpailun Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta. Kahden uuden eritasoliittymän rakentamisen ja kuuden eritasoliittymän kunnostamisen lisäksi urakka sisältää sekoituskaistojen rakentamisen edellä mainituilla liittymillä, Ihalan risteyssillan korjaamisen ja uuden kevyenliikenteenväylän rakentamisen väylän pohjoispuolelle.

 - Tämä urakka on erittäin monipuolinen sillä se sisältää niin silta- ja väylärakentamista kuin niiden korjaamista. Pyrimme toteuttamaan urakan tienkäyttäjiä  mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla, mutta vilkas liikenteisen väylän ollessa kyseessä, malttia tarvitaan kaikilta osapuolilta, toteaa projektista vastaava Kuntecin työpäällikkö Samu Laakso.

Toteutamme urakan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus on suunnitelmissaan todennut, että Pernon ja Ihalan välillä olevien eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä ja tieosuutta on kehitettävä liikennemääriä vastaavaksi. Lue tästä lisää.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  eli ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus. ELY-keskusten vastuualueet ovat elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Sivukartta