Ajankohtaista

Kuntecin ajankohtaiset uutiset, nimitykset ja tiedotteet.

Kuntecin uutiset

Yhteiskaapeloinnilla parempaa asiakaspalvelua

Salon alueella saneerattiin neljä asuinaluetta. Saman kaivauksen yhteydessä uudistettiin kaapelointi valokuidun, sähkökaapeloinnin sekä katuvalojen osalta. Kuntec toimi projektin pääurakoitsijana ja päätoteuttajana toimittaen asiakkaalle suunnittelu- ja rakennusurakan.
 

Salon kaapelointihanke on Carunan, Lounean sekä Salon kaupungin yhteinen projekti. Vuonna 2014 perustettu Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. Lounea tarjoaa Varsinais-Suomen alueella tietoliikenneyhteydet ja -palvelut investoiden vahvasti valokuituverkkoihin. 53 000 asukkaan Salo sijaitsee Turusta noin 52 kilometrin päässä.

Yhteiskaivannolla nopeampi ratkaisu

Hankkeessa Caruna saneerasi sähköverkon muuttaen ilmakaapelit maakaapeleiksi. Salon kaupungin tavoitteena oli lisätä katuvalojen saneeraus eli katuvalopylväiden uudistus sekä ilmakaapeleiden asennus maahan samaan kaivantoon. Samassa projektissa Lounea korvasi elinkaarensa päähän tulleen kupariverkon palvelut valokuituteknologialla. Caruna, Lounea ja Salon kaupunki halusivat tehdä yhteistyössä hankkeen, sillä yhdellä kaivannolla alueet ovat lyhyemmän aikaa työn alla, jolloin työ hankaloittaa vähemmän ihmisten elämää, mutta on myös edullisempi. Monesti samojen alueiden kaivantoja saattaa olla peräkkäin – juuri kun edellinen on valmis, avataan sama alue uudelleen. ”Caruna, Lounea ja Salon kaupunki ovat tehneet kartoituksen yhteisistä ilmaverkkoalueista vuonna 2010 ja olemme suunnitelleet yhdessä, miten siirrämme ilmaverkot maahan, joka on sääturvallisempi ratkaisu. Näin voimme myös palvella asiakkaitamme paremmin ja monta vuosikymmentä eteenpäin”, kertoo Pekka Granlund, Lounean verkonrakennuksesta vastaava päällikkö.

 Yhteiskaapelointihankkeen rakennuttajan päätoimijana toimi Caruna, joka yhdisti Carunan, Lounean ja Salon kaupungin voimat ja kilpailutti koko maarakennusurakan suunnittelun ja toteutuksen tietäen kaikkien osapuolten tavoitteet. Toiveena oli avaimet käteen-toimitus, jossa suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yksi urakoitsija. Caruna toteutti hankkeen kilpailutuksen, jonka voitti Kuntec. Kuntec oli aikaisemmin toteuttanut katuvalosaneerauksia, mutta tämä oli ensimmäinen hanke, jossa toteutettiin yhdessä tämän lisäksi sähkö- ja puhelinverkon saneeraus. Caruna, Lounea ja Salon kaupunki olivat tahoillaan toteuttaneet vastaavanlaisia yhteisprojekteja.

Luotettava toimija Kuntec johti moniosaista projektia

Hanke alkoi helmikuussa 2017 suunnittelulla. Carunan osalta sähköverkkojen suunnittelu ja toteutus tehtiin avaimet käteen-urakkana, jossa kaikesta toteutuksesta vastasi Kuntec.

Lisäksi Kuntec suunnitteli yhteistyössä Lounean kanssa kuitukaapeliosuudet ja Salon kaupungin kanssa katuvalaistuksen saneerauksen.

Kuntecin tekninen rakentaminen sisälsi mm. kaapelikaivannot, kaapeliasennukset, sähkökeskuksien, muuntajien ja valaisinpylväiden asennukset sekä kaikki kytkennät lukuun ottamatta Lounean kuitukaapeleita. Kaapelit sijaitsevat tiealueen reunalla ja piha-alueilla.

”Projektin kulkuun vaikuttaa moni asia. Kaivantojen ajankohtaa ohjaa vahvasti sää, sillä työ on tehtävä sulan maan aikana. Suunnittelu toteutetaan talvella, jolloin kaivuutyöt voidaan tehdä lämpötilan ollessa plussan puolella. Viimeistelytyöt toteutetaan hankkeen loppupuolella, johon kuuluu kaivuualueen siistiminen,” kertoo Mika Tuominen, Kuntecin työpäällikkö sähköinfrasta.

Vuoden 2017 loppuun mennessä yhteydet ovat pitkälti käytössä. Keväällä 2018 viimeistellään vielä kaivuujäljet, kun pakkaskelejä ei enää ole. ”Tavoitteet on saavutettu ja tämän alan asiantuntijoina Kuntec hoitaa vielä viimeiset asiat, jotta yhteiset asiakkaamme katujen varsilla ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Teemme mielellämme yhteistyötä Kuntecin kanssa myös tulevissa projekteissa. lisää Granlund Lounealta.

CARUNA

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. Carunalla on noin 20 prosentin markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. Caruna vastaa 670 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Uudellamaalla, Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Joensuussa. Carunan 82 000 kilometrin pituinen sähköverkko yltäisi kaksi kertaa maapallon ympäri.

Carunalla työskentelee noin 280 henkilöä ja yritys työllistää suoraan yhteensä 2 000 henkilöä eri puolilla Suomea. Carunan liikevaihto on 312 miljoonaa euroa (2016).

LOUNEA

Lounea Oy on tietoliikenneyhteyksiä ja –palveluita tarjoava yritys, jonka valtteja ovat vankka asiantuntijuus, tehokas toiminta sekä paikallinen läsnäolo ja nopea palvelu. Lounea toimii Salon, Lohjan, Loimaan, Forssan, Sastamalan ja Turun seuduilla. Konsernin vuosiliikevaihto oli 74 miljoonaa euroa (2017) ja henkilöstön määrä noin 200.

SALO

Salo on noin 53 200 asukkaan kaupunki Lounais-Suomessa. Salo on yli 2000 km² kaupunki ja sijaitsee kapean Halikonlahden pohjukassa. Salon kaupunki on perustettu jo vuonna 1887, mutta uusi Salo syntyi vuonna 2009, kun kymmenen Salon seutukuntaa liittyi yhteen.

Tutustu toteuttamiimme urakoihin.

 

Sivukartta